{{ 'fb_in_app_browser_popup.desc' | translate }} {{ 'fb_in_app_browser_popup.copy_link' | translate }}

{{ 'in_app_browser_popup.desc' | translate }}

訂單滿HKD300 以上可享香港免運費

限時優惠, 全店88折

Hill’s 購買指定處方乾糧送指定處方濕糧罐頭

你的購物車是空的
{{ (item.variation.media ? item.variation.media.alt_translations : item.product.cover_media.alt_translations) | translateModel }} {{ (item.variation.media
          ? item.variation.media.alt_translations
          : item.product.cover_media.alt_translations) | translateModel
        }}
{{ 'product.bundled_products.label' | translate }}
{{ 'product.bundle_group_products.label' | translate }}
{{ 'product.buyandget.label' | translate }}
{{ 'product.gift.label' | translate }}
{{ 'product.addon_products.label' | translate }}
{{item.product.title_translations|translateModel}}
{{ field.name_translations | translateModel }}
 • {{ childProduct.title_translations | translateModel }}

  {{ getChildVariationShorthand(childProduct.child_variation) }}

{{ 'product.set.open_variation' | translate }}
 • {{ getSelectedItemDetail(selectedChildProduct, item).childProductName }} x {{ selectedChildProduct.quantity || 1 }}

  {{ getSelectedItemDetail(selectedChildProduct, item).childVariationName }}

{{item.variation.name}}
{{item.quantity}}x HK$0 {{ item.unit_point }} 點
{{addonItem.product.cover_media.alt_translations | translateModel}}
{{ 'product.addon_products.label' | translate }}
{{addonItem.product.title_translations|translateModel}}
{{addonItem.quantity}}x {{ mainConfig.merchantData.base_currency.alternate_symbol + "0" }}

獸醫資訊

九龍動物醫院致力以溫和、關愛的方式為您的寵物提供最佳的獸醫護理及治療服務。
我們的獸醫和護士獲國際認可,擁有專業的寵物醫療保健知識,能為您的寵物提供預防保健服務,
為成長中的寵物提供最好的醫療及手術治療服務。
Dr. Amanda Roddam於 2011年接管九龍動物醫院,為九龍動物醫院改善醫療設施,注入新元素。.

新網站和標誌
會改變我們一貫的作風,我們仍會是寵物和主人們熟悉和喜愛的獸醫醫院。

全面獸醫護理服務
Dr. Amanda的目標是保持九龍動物醫院卓越的診斷及獸醫護理服務,讓主人們瞭解診斷結果,並參與寵物的護理和治療過程。
九龍動物醫院的獸醫和護士也是寵物主人。作為寵物主人,我們明白您視自己的寵物如家人一樣的心態。
因此,我們同樣會視您的寵物如自己的家人一樣。
我們會隨時為您解答醫療保健問題,提供治療方案。無論是英語、粵語或普通話,
我們都能為您提供易於理解的醫療診斷和建議,確保您的寵物獲最好的健康護理服務